โครงการกองทุน 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

Dublin Core

Title

โครงการกองทุน 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

ทุนการศึกษา -- นักศึกษา

Description

ความเป็นมา -- วัตถุประสงค์ -- เป้าหมายการรณรงค์ -- หลักการของกองทุน -- หน่วยงานที่รับผิดชอบ -- ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ -- การติดต่อขอบริจาค

Date

2545

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/4

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543-2553 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University