สูจิบัตรนิทรรศการ “หนึ่งเจ้าฟ้า สามสายสัมพันธ์”

Dublin Core

Title

สูจิบัตรนิทรรศการ “หนึ่งเจ้าฟ้า สามสายสัมพันธ์”
ในโอกาสครบรอบการสถาปนาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมสิริธร 13 ปี วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฯฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและนิทรรศการ

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร -- นิทรรศการ

Description

ด้วยพระบารมีปกเกล้า จึงมีศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมสิริธรในวันนี้ -- สายสัมพันธ์ที่ 1 ภาษาจีน -- สายสัมพันธ์ที่ 2 วัฒนธรรมจีน -- สายสัมพันธ์ที่ 3 ความมั่นคงทางสังคมและประชาชน -- ก้าวต่อไปในอนาคต -- " สัมพันธภาพไทย-จีน แนบแน่นด้วยพระอัจฉริยภาพ"

Contributor

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Date

2561-02-12

Type

Text

Format

Application/pdf.
5 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.17/10

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University