รายการอาหาร

Dublin Core

Title

รายการอาหาร
งานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2558 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วนาสวรรค์ วนาศรม

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการจัดการ

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

รายการอาหารในงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ฟ้าปกดิน" ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐที่สุด ...

Contributor

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน

Date

2560-02-13

Format

Application/pdf

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.16/5

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University