จากห้องวิจัย สู่การใช้งานจริง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

จากห้องวิจัย สู่การใช้งานจริง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2557

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ของคณาจารย์และพนักงาน ซึ่งผลงานทางวิชาการและงานวิจัยต่างๆ นั้น เพื่อเจริญรอยตามพระราชปณิธาน "ปลูกป่า สร้างคน" ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมถึงพระราชดำรัสในด้านการปลูกป่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช มหาราชที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ

Contributor

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Date

2557-02-10

Format

35 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.13/8

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University