บันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่าง กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสถาบันอุดมศึกษา

Dublin Core

Title

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่าง กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสถาบันอุดมศึกษา

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ
MOU

Description

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2558-08-20

Type

Text

Format

application/pdf (3 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha