พิธีเปิดศูนย์ทางไกล ในโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกล เพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Dublin Core

Title

พิธีเปิดศูนย์ทางไกล ในโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกล เพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดศูนย์ทางไกลในโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกล เพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเรียนเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทในพิธีเปิดศูนย์ทางไกลในโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติ วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Date

2552-02-16

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.8/1

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550 และพิธีเปิดศูนย์ทางไกลในโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลฯ วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University