การประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 23/2550

Dublin Core

Title

การประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 23/2550

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

ผู้บริหาร -- การประชุม

Description

การประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 23/2550 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

Date

2550-08-31

Type

Sound

Format

audio/เทป 2 ตลับ (ความยาว 02:03:56 นาที)

Call Number

T 0019

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University