การประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 20/2550

Dublin Core

Title

การประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 20/2550

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

ผู้บริหาร -- การประชุม

Description

การประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 20/2550 เมื่อวันที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2550

Date

2550-08-03

Type

Sound

Format

audio/เทป 4 ตลับ (ความยาว 02:44:22 นาที)

Source

T 0018 -- สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University