การประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 18/2550

Dublin Core

Title

การประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 18/2550

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

ผู้บริหาร -- การประชุม

Description

การประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 18/2550 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

Date

2550-07-13

Type

Sound

Format

audio/เทป 3 ตลับ (ความยาว 01:40:08 นาที)

Call Number

T 0016

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University