การประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 11/2550

Dublin Core

Title

การประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 11/2550

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

ผู้บริหาร -- การประชุม

Description

การประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2550

Date

2550-04-27

Type

Sound

Format

audio/เทป 2 ตลับ (ความยาว 01:50:03 นาที)

Call Number

T 0012

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University