การประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 5/2550

Dublin Core

Title

การประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 5/2550

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

ผู้บริหาร -- การประชุม

Description

การประชุมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

Date

2550-02-23

Type

Sound

Format

audio/เทป 2 ตลับ (ความยาว 02:25:29 นาที)

Call Number

T 0006

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University