หนังสือที่ระลึก บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 1

Dublin Core

Title

หนังสือที่ระลึก บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 1

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

สารจากอธิการบดี -- ประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและสัญลักษณ์ -- ทำเนียบบัณฑิต -- บางส่วนจากความในใจบัณฑิตรุ่นที่ 1 -- เพลงประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ข้อเขียนนักศึกษารุ่น 1 เมื่อแรกเข้า -- ภาพแห่งความประทับใจ

Date

2547-02-03

Type

Text

Format

Application/pdf.
47 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.3/17

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธร และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2545 วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University