พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2545

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2545
วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2547

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงาน

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

กำหนดการ -- คำกราบบังคมทูล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย -- ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ -- คำกราบบังคมทูลรายงานกิจการมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี -- รายนามผู้กราบบังคมทูล -- บัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2545 -- คุณสมบัติบัณฑิตพึงประสงค์ -- คำปฎิญาณของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

Date

2547-02-03

Type

Text

Format

Application/pdf.
22 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.3/12

Location

ภาพถ่าย/เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธร และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2545 วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University