ถุงย่ามที่ระลึก การแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 4

Dublin Core

Title

ถุงย่ามที่ระลึก การแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

กิจกรรม -- การแข่งขัน -- ความร่วมมือ

Date

2554

Type

Physical Object ขนาด 13 X 16 นิ้ว ( 2 ชิ้น )

Call Number

ข มฟล.010.2554

Location

ของที่ระลึก มฟล. กล่อง 3

Rights

Mae Fah Luang University