กระเป๋าที่ระลึก การประชุมแม่ฟ้าหลวงวิชาการ' 53

Dublin Core

Title

กระเป๋าที่ระลึก การประชุมแม่ฟ้าหลวงวิชาการ' 53
เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยครบรอบ 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคารเรียนรวม
C3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนบริการงานวิจัย

Subject

การบริการวิชาการ -- การประชุม -- การสัมมนา

Date

2553

Type

Physical Object ขนาด 20 X 35 นิ้ว ( 1 ชิ้น )

Call Number

ข มฟล.003. 2554

Location

ของที่ระลึก มฟล. กล่อง 3

Rights

Mae Fah Luang University