มฟล.รื่นเริง

Dublin Core

Title

มฟล.รื่นเริง

Creator

โกวิท เกิดศิริ

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- เพลงประจำมหาวิทยาลัย

Description

เพลงประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Contributor

ประสม เกตุภรณ์, เรียบเรียงเสียงประสาน

Date

25--

Type

Sound

Format

audio/mp3 (ความยาว 00:03:07 นาที)

Source

ซีดีเพลงประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Location

โสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Coverage

2545-2546

Rights

Mae Fah Luang University