มาร์ช มฟล.

Dublin Core

Title

มาร์ช มฟล.

Creator

โกวิท เกิดศิริ

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- เพลงประจำมหาวิทยาลัย

Description

เพลงประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Contributor

ประสม เกตุภรณ์, เรียบเรียงเสียงประสาน

Date

25--

Type

Sound

Format

audio/mp3 (ความยาว 00:02:46 นาที)

Source

ซีดีเพลงประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Location

โสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Coverage

2545-2546

Rights

Mae Fah Luang University