บุคคลสำคัญ

Items in the บุคคลสำคัญ Collection (224 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : บุคคลสำคัญ / Full Text : / Year :ฯพณฯ สุรพงษ์ ชัยนาม

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2545 ฯพณฯ สุรพงษ์ ชัยนาม เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเบอร์ลิน นำคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2545-09-26 777 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2547 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2547-12-11 606 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

ฯพณฯ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2548-01-11 766 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

ฯพณฯ เต็ง เส่ง (U Thein Sein)

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556-11-29 703 views
บุคคลสำคัญ,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ฯพณฯ เฉิน จื้อลี่ ( H.E.Madame Chen Zhili)

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2554-01-08 686 views
บุคคลสำคัญ,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ฯพณฯ เฉิน จื้อลี่ ( H.E.Madame Chen Zhili)

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2542-10-10 734 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

ฯพณฯ จาง ป่าว ชิง (Mr. Zhang Bao Qing)

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2545-09-18 602 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

ฯพณฯ ก่วนมู่

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ฯพณฯ ก่วนมู่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เยือนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และในโอกาสนี้ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2553-11-19 529 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

อาจารย์พฤทธิ์ พุฒจร

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 218 views
บุคคลสำคัญ,คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายคำรณ บุญเชิด

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 571 views
บุคคลสำคัญ,คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


อาจารย์กี ขนิษฐานันท์

รางวัลตุงทองคำ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2553-01-13 861 views
บุคคลสำคัญ,รางวัลตุงทองคำ

Output Formats

omeka-json, omeka-xml