ผังการก่อสร้าง

Items in the ผังการก่อสร้าง Collection (64 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : ผังการก่อสร้าง / Full Text : / Year :กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 (S1)

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่ [25--] 529 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แผนผังอาคาร

อาคารศูนย์บริการวิชาการและวิจัย (AS)

ผังอาคารศูนย์บริการวิชาการและวิจัย ประกอบด้วยผังพื้นชั้นล่าง, ผังพื้นชั้นที่ 1, ผังพื้นชั้นที่ 2, ผังพื้นชั้นที่ 3, ผังพื้นชั้นที่ 4, ผังพื้นชั้นห้องเครื่อง, ผังหลังคา, รูปด้านอาคาร...

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่ [25--] 351 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แผนผังอาคาร

อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่ [25--] 388 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แผนผังอาคาร

อาคารสระว่ายน้ำและห้องออกกำลังกาย

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่ [25--] 288 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แผนผังอาคาร

กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2 (S2)

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่ [25--] 504 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แผนผังอาคาร

อาคารโรงอาหารส่วนการศึกษา (D1)

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่ [25--] 325 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แผนผังอาคาร

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และสถาบันขงจื่อ

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่ [25--] 252 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แผนผังอาคาร

สนามบาสเกตบอล

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่ [25--] 284 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แผนผังอาคาร

กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3 (S3)

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่ [25--] 560 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แผนผังอาคาร


อาคารโรงอาหาร ส่วนหอพักนักศึกษา (D2)

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่ [25--] 267 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แผนผังอาคาร

อาคารเรือนริมน้ำ

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่ [25--] 364 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แผนผังอาคาร

กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 4 (S4)

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่ [25--] 485 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แผนผังอาคาร

อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4)

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่ [25--] 697 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แผนผังอาคาร

ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ 3

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่ [25--] 276 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แผนผังอาคาร

กลุ่มหอพักลำดวน

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่ [25--] 324 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แผนผังอาคาร

กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 5 (S5)

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่ [25--] 421 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แผนผังอาคาร

อาคารเรียนปรีคลินิก (M3)

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่ [25--] 412 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แผนผังอาคาร

โรงซ่อมบำรุง (ศูนย์แจ้งเหตุลำดวน)

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่ [25--] 337 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แผนผังอาคาร

อาคารหอพักบุคลากร

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่ [25--] 334 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แผนผังอาคาร

Output Formats

omeka-json, omeka-xml