วีดิทัศน์

Items in the วีดิทัศน์ Collection (364 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : วีดิทัศน์ / Full Text : / Year :
กิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน ประจำปี 2565

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2565-11-30 11 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 24 ปี

บันทึกเทปกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (พิธีทางศาสนา,กิจกรรมรายงานประชาชน และพิธีมอบโล่ใบประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ พนักงาน...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2565-09-25 24 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ครบรอบ 23 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2564 84 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์พิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2565

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2565-09-01 21 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์


ปาฐกถา เรื่อง “การพัฒนาความเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน”

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถา เรื่อง “การพัฒนาความเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน” วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้อง 302 อาคารพลตำรวจเอกเภา...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2559-11-06 133 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 17 ปี

พิธีทางศาสนาช่วงเช้า และพิธีถวายสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 17 ปี วันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ลานดาว, ลานพระราชานุสาวรีย์ ฯ...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2558-09-25 200 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ให้แก่นายพลเต็ง เส่ง

พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. และคณะผู้บริหาร เดินทางไปมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์...

Output Formats

omeka-json, omeka-xml