วีดิทัศน์

Items in the วีดิทัศน์ Collection (364 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : วีดิทัศน์ / Full Text : / Year :
รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2550 386 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

งานเลี้ยงรับรอง ฯพณฯ มาดาม เฉิน จื่อลี่ (H.E. Madame Chen Zhili)

งานเลี้ยงรับรอง ฯพณฯ มาดาม เฉิน จื่อลี่ (H.E. Madame Chen Zhili) รองประธานสภาประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2554-01-08 251 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์บันทึกความทรงจำในวันรับปริญญา ปีการศึกษา 2553

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2555-02-03-06 254 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 2 สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ สิมะสกุล

รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 2 สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ สิมะสกุล อดีตเอกอัครราชทูตไทยฯ และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2555 เผยแพร่ทาง MFU Channel เมื่อวันที่ 23...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2555-11-29 227 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายการ Love & Care พิธีกร สัมภาษณ์ นพ.ไพศิษฐ์ ตระกูลก้องสมุท

รายการ Love & Care คุณพัชรมณี ธนพัฒน์เจริญ (หนุ่ย) พิธีกร สัมภาษณ์ นพ.ไพศิษฐ์ ตระกูลก้องสมุท แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ตอนเสริมสักนิด ผู้หญิงวัยทอง เผยแพร่ทาง MFU Channel...
Build up the Nature keep up The World Life

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556-06-22 339 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ปาฐกถา เรื่อง “การพัฒนาความเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน”

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถา เรื่อง “การพัฒนาความเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน” วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้อง 302 อาคารพลตำรวจเอกเภา...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2559-11-06 139 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์Output Formats

omeka-json, omeka-xml