วีดิทัศน์

Items in the วีดิทัศน์ Collection (352 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : วีดิทัศน์ / Full Text : / Year :

ภาพภูมิทัศน์ และบรรยากาศ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง

- ภาพภูมิทัศน์ และบรรยากาศของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - อธิการบดีให้สัมภาษณ์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ปี 2549 ในรายการ มองเมืองเหนือ ทาง สทท.11 เชียงใหม่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 -...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2549 72 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์


อธิการบดีพบพนักงาน พ.ศ. 2554

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2554-09-01 25 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์


อธิการบดีพบพนักงาน

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552-09-30 163 views
กิจกรรมพนักงาน,อธิการบดีผู้ก่อตั้ง

อธิการบดีพบพนักงาน

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2552-09-30 106 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

อธิการบดีพบพนักงาน

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2562-08-28 31 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์


พิธีอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง

- พิธีอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2548 - หม่อมเจ้าหญิงสิริวัณณวรี ( พระเจ้าหลานเธอ...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2548-05 86 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

หนังสั้นเรื่อง "แสงสุดท้าย"

หนังสั้นเรื่อง "แสงสุดท้าย" จาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ ที่ 1" จาก 72 เรื่อง ที่ส่งเข้าประกวด ในงานประชุมวิชาการ SHA Conference & Sharing ประจำปี ครั้งที่ 13 ที่...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2555-12-21 82 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

Output Formats

omeka-json, omeka-xml