วีดิทัศน์

Items in the วีดิทัศน์ Collection (369 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : วีดิทัศน์ / Full Text : / Year :

16th Anniversary Mae Fah Luang University

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557-09-25 508 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์


วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 9 ปี

- วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 9 ปี ณ หอประชุมสมเด็จย่า และรายงานประชาชน ณ ห้องเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี วันที่ 25 กันยายน 2550 - รายการข่าว สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ...

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในด้านคุณภาพทางการศึกษาและความสวยงามของสภาพแวดล้อม

รายการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีเนื้อหาส่วนหนึ่งเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งในด้านคุณภาพทางการศึกษาและความสวยงามของสภาพแวดล้อม โดยออกอากาศเมื่อวันที่ 25...
การบรรยายพิเศษเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา”

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา” โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันศุกร์ที่ 30...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-11-30 310 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

Output Formats

omeka-json, omeka-xml