วีดิทัศน์

Items in the วีดิทัศน์ Collection (363 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : วีดิทัศน์ / Full Text : / Year :
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทรงเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทรงเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2547 600 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

การบันทึกเทปสทท. 11 เชียงใหม่ (12 สิงหา มหาราชินี)

- การบันทึกเทปสทท. 11 เชียงใหม่ (12 สิงหา มหาราชินี) วันที่ 5 สิงหาคม 2548 - เจ้าชายอากิชิโน Akishino แห่งประเทศญี่ปุ่น เสด็จเยือนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 22 สิงหาคม 2548 -...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2548-08 289 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การปฎิรูปการเงินและการบริหารโครงการของสถาบันอุดมศึกษา

โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การปฎิรูปการเงินและการบริหารโครงการของสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องเชียงแสน...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2551-02-01 341 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฎิรูประบบการเงินและการบริหารโครงการของสถาบันอุดมศึกษา”

โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฎิรูประบบการเงินและการบริหารโครงการของสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2551 ณ...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2551-02-01-02 238 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์


ปาฐกถา สัมมาชีพประจำปี 2554 โดยคุณไกรสร จันศิริ

การปาฐกถา สัมมาชีพประจำปี 2554 โดยคุณไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) จัดโดยมูลนิธิสัมมาชีพ ( มสช.)...รายการ Love & Care สัมภาษณ์ นพ.ไพศิษฐ์ ตระกูลก้องสมุท

รายการ Love & Care คุณพัชรมณี ธนพัฒน์เจริญ (หนุ่ย) พิธีกร สัมภาษณ์ นพ.ไพศิษฐ์ ตระกูลก้องสมุท แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ตอนอยู่ อย่างผู้ชายวัยทอง เผยแพร่ทาง MFU Channel เมื่อวันที่...รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง ตอน ข้าวก่ำเหนียวดำ เพื่อความงาม

รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง ตอน ข้าวก่ำเหนียวดำ เพื่อความงาม นำเสนอโดย ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ออกอากาศเมื่อวันที่ 23...

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีให้โอวาทแก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีให้โอวาทแก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554 ในวันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอประชุมสมเด็จย่า ...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556-02-03 122 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์Output Formats

omeka-json, omeka-xml