วีดิทัศน์

Items in the วีดิทัศน์ Collection (364 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : วีดิทัศน์ / Full Text : / Year :กิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน ประจำปี 2565

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2565-11-30 11 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 24 ปี

บันทึกเทปกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (พิธีทางศาสนา,กิจกรรมรายงานประชาชน และพิธีมอบโล่ใบประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ พนักงาน...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2565-09-25 24 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

พิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2565

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2565-09-01 21 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์เสวนาทางวิชาการพิเศษ เรื่อง ล่องกระแสคลื่นมหาอำนาจ สู่ความร่วมมืออย่างยั่งยืนระหว่างไทย-จีน

วีดิทัศน์เสวนาทางวิชาการพิเศษ เรื่อง ล่องกระแสคลื่นมหาอำนาจ สู่ความร่วมมืออย่างยั่งยืนระหว่างไทย-จีน โดย ศ.พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 2565-07-19 43 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

โครงการเสวนาทางวิชาการพิเศษ เรื่อง ล่องกระแสคลื่นมหาอำนาจ สู่ความร่วมมืออย่างยั่งยืนระหว่างไทย-จีน

โครงการเสวนาทางวิชาการพิเศษ เรื่อง ล่องกระแสคลื่นมหาอำนาจ สู่ความร่วมมืออย่างยั่งยืนระหว่างไทย-จีน โดย ศ.พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2565-07-19 41 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2565

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2565-07-18 47 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

อธิการบดีพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2565-07-02 48 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2565-02 76 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์


พิธีเปิดอาคารวันชัย ศิริชนะ และอาคารพลเอก สำเภา ชูศรี

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2565-01-19 99 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ครบรอบ 23 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2564 84 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ครบรอบ 23 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2564 84 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์


Output Formats

omeka-json, omeka-xml