วีดิทัศน์

Items in the วีดิทัศน์ Collection (369 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : วีดิทัศน์ / Full Text : / Year :
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี และสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี และสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2566-06-15 21 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2566-06-09 24 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

พิธีปัจฉิมโอวาทแก่บัณฑิตรุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2566-02-06 21 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2566-02-07 23 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน ประจำปี 2565

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2565-11-30 59 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 24 ปี

บันทึกเทปกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (พิธีทางศาสนา,กิจกรรมรายงานประชาชน และพิธีมอบโล่ใบประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ พนักงาน...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2565-09-25 70 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

พิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2565

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2565-09-01 66 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์เสวนาทางวิชาการพิเศษ เรื่อง ล่องกระแสคลื่นมหาอำนาจ สู่ความร่วมมืออย่างยั่งยืนระหว่างไทย-จีน

วีดิทัศน์เสวนาทางวิชาการพิเศษ เรื่อง ล่องกระแสคลื่นมหาอำนาจ สู่ความร่วมมืออย่างยั่งยืนระหว่างไทย-จีน โดย ศ.พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 2565-07-19 95 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

โครงการเสวนาทางวิชาการพิเศษ เรื่อง ล่องกระแสคลื่นมหาอำนาจ สู่ความร่วมมืออย่างยั่งยืนระหว่างไทย-จีน

โครงการเสวนาทางวิชาการพิเศษ เรื่อง ล่องกระแสคลื่นมหาอำนาจ สู่ความร่วมมืออย่างยั่งยืนระหว่างไทย-จีน โดย ศ.พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2565-07-19 91 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2565

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2565-07-18 90 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

อธิการบดีพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2565-07-02 90 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2565-02 119 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

Output Formats

omeka-json, omeka-xml