สูจิบัตร

Items in the สูจิบัตร Collection (126 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : สูจิบัตร / Full Text : / Year :พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน -- ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การดำเนินงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายชื่อทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 -- ข้อปฎิบัติ...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2566-09-24 16 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม,ทุนการศึกษา

สูจิบัตร 24 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีสงฆ์ ประสานงานทั่วไป และจัดทำสูจิบัตร 2565-09-25 131 views
พิธี กิจกรรม,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร 2566-09-25 17 views
พิธี กิจกรรม,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

สูจิบัตร พิธีเปิดอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คำกราบทูลรายงานในพิธีเปิดอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการ -- สำนักวิชาแพทยศาสตร์...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2566-02-15 133 views
พิธี กิจกรรม,พิธีเปิด,อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564

สำเนาพระราโชวาท ประจำปีการศึกษา 2563 -- กำหนดการ -- คำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของศาสตราจารย์พิเศษ วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย --...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจัดทำสูจิบัตร 2566-02-07 119 views
สูจิบัตร,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

สำเนาพระราโชวาท ประจำปีการศึกษา 2562 -- กำหนดการ -- คำกราบบังคมทูล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของศาสตราจารย์พิเศษ วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย --...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจัดทำสูจิบัตร 2565-02-28 400 views
สูจิบัตร,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร


วันมหิดล 24 กันยายน 2564

กำหนดการ-- ผอ.ขอบอก -- Staff Idol -- กำหนดการพิธีมอบรางวัลพนักงานดีเด่น โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 -- พนักงานดีเด่น ประจำปี 2564...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2564-09-23 84 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม


พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน -- ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การดำเนินงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายชื่อทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 -- ข้อปฎิบัติ...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2565-09-25 131 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม,ทุนการศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน -- ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การดำเนินงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายชื่อนักศึกษาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 -- ข้อปฎิบัติ...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2563-09-25 139 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม,ทุนการศึกษา

สูจิบัตรพิธีเปิดห้องประชุมประจวบ ภิรมย์ภักดี

กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำกล่าวแสดงความยินดีของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2565-07-11 206 views
พิธี กิจกรรม,พิธีเปิด,ห้องประชุมประจวบ ภิรมย์ภักดี

สูจิบัตร พิธีเปิดอาคารวันชัย ศิริชนะ และอาคารพลเอก สำเภา ชูศรี

กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ข้อมูลอาคารวันชัย ศิริชนะ -- ประวัติศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ --...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณอำนวยการและนิติการ 2565-01-19 324 views
พิธี กิจกรรม,พิธีเปิดอาคาร,นายกสภา,นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562

สำเนาพระราโชวาท ประจำปีการศึกษา 2561 -- กำหนดการ -- คำกราบบังคมทูล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของศาสตราจารย์พิเศษ วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย --...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจัดทำสูจิบัตร 2565-02-14 339 views
สูจิบัตร,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สูจิบัตร 23 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และจัดทำสูจิบัตรฯ 2564-09-25 359 views
พิธี กิจกรรม,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

พิธีมอบรางวัลพนักงานดีเด่น โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2563

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2563-09-24 344 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม,พนักงานดีเด่น

พิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการ -- สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย -- ตุงพระราชทานประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำไหว้ครู -- การไหว้ครู -- พิธีจุดเทียนสัญลักษณ์ -- คำปฎิญาณตนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง --...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2563-09-17 417 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

Workshop on Uninet Network and Computer Application: 34 th WUNCA

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560-01-18 368 views
สูจิบัตร,การบริการวิชาการ,การประชุมวิชาการ

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2563-09-25 393 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

สูจิบัตร 22 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และจัดทำสูจิบัตรฯ 2563-09-25 567 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

Output Formats

omeka-json, omeka-xml