สูจิบัตร

Items in the สูจิบัตร Collection (124 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : สูจิบัตร / Full Text : / Year :พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2550

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2550 757 views
สูจิบัตร,ทุนการศึกษา

สาธุการอาจารย์ใหญ่ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2553 587 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

สูจิบัตร 16 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2557-09-25 654 views
วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2551

สำเนาพระราโชวาท ประจำปีการศึกษา 2550 -- กำหนดการ -- คำกราบบังคมทูล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพลตำรวจเอก เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย --...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2553-01-13 831 views
สูจิบัตร,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปีการศึกษา 2555

กำหนดการ -- คำไหว้ครู -- พิธีจุดเทียนสัญลักษณ์ -- คำปฎิญาณตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำถวายสัตย์ปฎิญาณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -- รายชื่อนักศึกษาดีเด่น --...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2555-06-14 403 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร 2548-12-11 744 views
สูจิบัตร,พิธีเปิดอาคาร,อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2563-09-25 365 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม


นิทรรศการภาพพิมพ์ปีใหม่ของไต้หวัน

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2553 530 views
สูจิบัตร,กิจกรรมการบริการวิชาการ

สูจิบัตร 17 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2558-09-25 625 views
วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2552

สำเนาพระราโชวาท ประจำปีการศึกษา 2551 -- กำหนดการ -- คำกราบบังคมทูล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพลตำรวจเอก เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย -- คำกราบบังคมทูลเบิกพระสงฆ์ และภิกษุณี...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2554-02-15 770 views
สูจิบัตร,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สาธุการอาจารย์ใหญ่ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2556-03-04 462 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

พิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

คำนำ -- คำกราบทูลของนายกสภามหาวิทยาลัย -- คำกราบทูลถวายรายงานการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ของอธิการบดี -- กำหนดการพิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี --...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2547-12-15 779 views
สูจิบัตร,พระราชานุสาวรีย์,พิธีเททอง

Workshop on Uninet Network and Computer Application: 34 th WUNCA

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560-01-18 353 views
สูจิบัตร,การบริการวิชาการ,การประชุมวิชาการ

ดนตรีไทยอุดมศึกษา เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชัน

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการจัดงานฯ 2550 793 views
สูจิบัตร,กิจกรรมการบริการวิชาการ

พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2553

กำหนดการ -- คำไหว้ครู -- พิธีจุดเทียนสัญลักษณ์ -- คำปฎิญาณตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำถวายสัตย์ปฎิญาณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -- รายชื่อนักศึกษาดีเด่น --...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2553 566 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

18 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิสัยทัศน์ -- กำหนดการกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาส 18 ปี...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2559-09-25 623 views
สูจิบัตร,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2553

สำเนาพระราโชวาท ประจำปีการศึกษา 2552 -- กำหนดการ -- คำกราบบังคมทูล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพลตำรวจเอก เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย --...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2555-02-06 921 views
สูจิบัตร,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปีการศึกษา 2556

กำหนดการ -- คำไหว้ครู -- พิธีจุดเทียนสัญลักษณ์ -- คำปฎิญาณตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำถวายสัตย์ปฎิญาณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -- คำกล่าวให้โอวาทของอธิการบดี --...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2556-06-13 442 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

สูจิบัตรพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 2 พฤษภาคม 2543

เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543-05-02 1,252 views
สูจิบัตร,วางศิลาฤกษ์,พิธี

Output Formats

omeka-json, omeka-xml