สูจิบัตร

Items in the สูจิบัตร Collection (124 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : สูจิบัตร / Full Text : / Year :สูจิบัตร พิธีเปิดอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คำกราบทูลรายงานในพิธีเปิดอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการ -- สำนักวิชาแพทยศาสตร์...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2566-02-15 16 views
พิธี กิจกรรม,พิธีเปิด,อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564

สำเนาพระราโชวาท ประจำปีการศึกษา 2563 -- กำหนดการ -- คำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของศาสตราจารย์พิเศษ วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย --...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจัดทำสูจิบัตร 2566-02-07 27 views
สูจิบัตร,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันมหิดล 24 กันยายน 2564

กำหนดการ-- ผอ.ขอบอก -- Staff Idol -- กำหนดการพิธีมอบรางวัลพนักงานดีเด่น โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 -- พนักงานดีเด่น ประจำปี 2564...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2564-09-23 10 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน -- ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การดำเนินงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายชื่อทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 -- ข้อปฎิบัติ...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2565-09-25 44 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม,ทุนการศึกษา

สูจิบัตร 24 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีสงฆ์ ประสานงานทั่วไป และจัดทำสูจิบัตร 2565-09-25 45 views
พิธี กิจกรรม,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน -- ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การดำเนินงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายชื่อนักศึกษาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 -- ข้อปฎิบัติ...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2563-09-25 57 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม,ทุนการศึกษา

สูจิบัตรพิธีเปิดห้องประชุมประจวบ ภิรมย์ภักดี

กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำกล่าวแสดงความยินดีของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2565-07-11 96 views
พิธี กิจกรรม,พิธีเปิด,ห้องประชุมประจวบ ภิรมย์ภักดี

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

สำเนาพระราโชวาท ประจำปีการศึกษา 2562 -- กำหนดการ -- คำกราบบังคมทูล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของศาสตราจารย์พิเศษ วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย --...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจัดทำสูจิบัตร 2565-02-28 236 views
สูจิบัตร,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562

สำเนาพระราโชวาท ประจำปีการศึกษา 2561 -- กำหนดการ -- คำกราบบังคมทูล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของศาสตราจารย์พิเศษ วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย --...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจัดทำสูจิบัตร 2565-02-14 227 views
สูจิบัตร,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สูจิบัตร พิธีเปิดอาคารวันชัย ศิริชนะ และอาคารพลเอก สำเภา ชูศรี

กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ข้อมูลอาคารวันชัย ศิริชนะ -- ประวัติศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ --...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณอำนวยการและนิติการ 2565-01-19 224 views
พิธี กิจกรรม,พิธีเปิดอาคาร,นายกสภา,นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สูจิบัตร 23 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และจัดทำสูจิบัตรฯ 2564-09-25 265 views
พิธี กิจกรรม,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

พิธีมอบรางวัลพนักงานดีเด่น โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2563

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2563-09-24 276 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม,พนักงานดีเด่น

พิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการ -- สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย -- ตุงพระราชทานประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำไหว้ครู -- การไหว้ครู -- พิธีจุดเทียนสัญลักษณ์ -- คำปฎิญาณตนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง --...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2563-09-17 353 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

Workshop on Uninet Network and Computer Application: 34 th WUNCA

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560-01-18 306 views
สูจิบัตร,การบริการวิชาการ,การประชุมวิชาการ

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2563-09-25 306 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

สูจิบัตร 22 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และจัดทำสูจิบัตรฯ 2563-09-25 480 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2561

กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน -- ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การดำเนินงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายชื่อนักศึกษาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 -- ข้อปฎิบัติ...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2561-10-12 307 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561

สำเนาพระราโชวาท ประจำปีการศึกษา 2560 -- กำหนดการ -- คำกราบบังคมทูล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย --...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและนิทรรศการ 2563-02-26 461 views
สูจิบัตร,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการ -- สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย -- ตุงพระราชทานประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำไหว้ครู -- การไหว้ครู -- พิธีจุดเทียนสัญลักษณ์ -- คำปฎิญาณตนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง --...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2562-09-12 322 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

สาธุการอาจารย์ใหญ่ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจาย์ใหญ่ประจำปีการศึกษา 2561

คำนำ -- กำหนดการ -- สารจากคณบดี -- สารจากรองคณบดี -- สารจากอาจารย์แพทย์ -- สารจากคณาจารย์กายวิภาคศาสตร์ -- รายนามอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 -- คำไว้อาลัยจากนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ --...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 2562-05-16 376 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

Output Formats

omeka-json, omeka-xml