จดหมายข่าว

Items in the จดหมายข่าว Collection (397 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : จดหมายข่าว / Full Text : / Year :จดหมายข่าวส่วนจัดหางานและฝึกงาน ฉบับ 2023

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา 2022 1 views
นักศึกษา,จดหมายข่าว,หน่วยงาน

จดหมายข่าวส่วนจัดหางานและฝึกงาน ฉบับ 2022

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา 2022 1 views
นักศึกษา,จดหมายข่าว,หน่วยงาน

จดหมายข่าวส่วนจัดหางานและฝึกงาน ฉบับ 2021

มฟล.ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว MFU Green University -- MFU Award -- แนวทางการปฎิบัติงานสำหรับนักศึกษาสถานการณ์โควิด -19 -- MFU Internship &Job Fair 2019 -- Company Virtual Roadshow @MFU --...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา 2021 1 views
นักศึกษา,จดหมายข่าว,หน่วยงาน

จดหมายข่าวส่วนจัดหางานและฝึกงาน ฉบับ 2020

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนจัดหางานและฝึกงาน 2020 2 views
นักศึกษา,จดหมายข่าว,หน่วยงาน

จดหมายข่าวส่วนจัดหางานและฝึกงาน ฉบับ 2019

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา 2019 1 views
นักศึกษา,จดหมายข่าว,หน่วยงาน

จดหมายข่าวส่วนจัดหางานและฝึกงาน ฉบับ 2018

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา 2018 1 views
นักศึกษา,จดหมายข่าว,หน่วยงาน

จดหมายข่าวส่วนจัดหางานและฝึกงาน ฉบับ 2017

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา 2017 1 views
นักศึกษา,จดหมายข่าว,หน่วยงาน

จดหมายข่าวส่วนจัดหางานและฝึกงาน ฉบับ 2016

การนิเทศนักศึกษาฝึกปฎิบัติงาน -- การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฎิบัติงาน -- MFU Internship Fair -- MFU Job Fair -- ความร่วมมือการฝึกปฎิบัติงานระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MOU --...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา 2016 2 views
นักศึกษา,จดหมายข่าว,หน่วยงาน

จดหมายข่าวส่วนจัดหางานและฝึกงาน ฉบับ 2015

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฎิบัติงานประจำปีการศึกษา 2557 -- มฟล.คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง ระดับชาติประจำปี 2557 -- นักศึกษา...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. 2015 1 views
นักศึกษา,จดหมายข่าว,หน่วยงาน

จดหมายข่าวส่วนจัดหางานและฝึกงาน ฉบับ 2014

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา 2014 5 views
นักศึกษา,จดหมายข่าว,หน่วยงาน

จดหมายข่าวคูแพทย์ข่าว (SIM E-NEWS) ฉบับที่ 12 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2566

Welcome SIM Fresher 2023 -- Sim Research Update -- SIM Research Presentation Abroad -- AUN QA Mock Site Visit-- อบรมเชิงปฎิบัติการการนวดทุยหนา -- TCM Staff: All Around -- Student Activity: TCM First Date -- กิจกรรมนักศึกษาทักษะศตวรรษที่ 21 -- In Remembrance of Dr.Samrerng -- SIM ออกหน่วย -- SIM Staff English Training -- New Staff Orientation -- SIM...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ 2566 2 views
จดหมายข่าว,หน่วยงาน,การแพทย์

จดหมายข่าวคูแพทย์ข่าว (SIM E-NEWS) ฉบับที่ 11 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2566

Congratulation ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต -- Sim E-News มฟล. สร้างผู้นำธุรกิจสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ -- Welcome Back PT Lecturer -- Teaching Assistant -- Congratulation -- ประมวลภาพกิจกรรม "สานสัมพันธ์เลือดเทอร์ควอยซ์" -- การบรรยายเรื่อง C.A.R.E, ethics and...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ 2566 1 views
จดหมายข่าว,หน่วยงาน,การแพทย์

จดหมายข่าวคูแพทย์ข่าว (SIM E-NEWS) ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ 2565 2 views
จดหมายข่าว,หน่วยงาน,การแพทย์

จดหมายข่าวคูแพทย์ข่าว (SIM E-NEWS) ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565

ICIM 2022 -- SIM Research Update -- งานบริการวิชาการ: การแพทย์บูรณาการ -- งานบริการวิชาการ: การแปรรูปสมุนไพรจีน -- งานบริการวิชาการ: คลีนิค -- พิธีทำบุญสำนักวิชาและไหว้ครูแพทย์แผนไทย -- กิจกรรม มือสอง...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ 2565 2 views
จดหมายข่าว,หน่วยงาน,การแพทย์

จดหมายข่าวคูแพทย์ข่าว (SIM E-NEWS) ฉบับที่ 8 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565

3rd Anniversary School of Intergrative Medicine -- ปณิธานมุ่งมั่นตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -- Face of Research -- สรงน้ำพระ สูมาคารวะครู -- การลงนามบันทึกความเข้าใจ -- ประชุมวิชาการ:...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ 2565 3 views
จดหมายข่าว,หน่วยงาน,การแพทย์

จดหมายข่าวคูแพทย์ข่าว (SIM E-NEWS) ฉบับที่ 7 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ 2565 0 views
จดหมายข่าว,หน่วยงาน,การแพทย์

จดหมายข่าวคูแพทย์ข่าว (SIM E-NEWS) ฉบับที่ 6 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ 2564 2 views
จดหมายข่าว,หน่วยงาน,การแพทย์

จดหมายข่าวคูแพทย์ข่าว (SIM E-NEWS) ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ 2564 2 views
จดหมายข่าว,หน่วยงาน,การแพทย์

จดหมายข่าวคูแพทย์ข่าว (SIM E-NEWS) ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2564

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ 2564 2 views
จดหมายข่าว,หน่วยงาน,การแพทย์

จดหมายข่าวคูแพทย์ข่าว (SIM E-NEWS) ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564

อากาศเป็นพิษชีวิตต้องพร้อม -- สวัสดีปี๋ใหม่เมือง พ.ศ.2564 -- TCAS LIVE -- SIM Hotline สายตรงคณบดี -- ส่งกำลังใจให้กันและกัน -- มุมหน้าห้องคณบดีกับพี่บุ้ง -- โครงการตลาดนัดสุขภาพ ณ อบต.แม่ข้าวต้ม -- Meet the alumni :...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ 2564 2 views
จดหมายข่าว,หน่วยงาน,การแพทย์

Output Formats

omeka-json, omeka-xml